نظر سنجی طرح تکریم ارباب رجوع

خواهشمند است جهت بررسی نحوه ارائه خدمات در این سازمان نظر خود را اعلام نمائید.

آیا از خدمات این سازمان رضایت دارید؟


بازدید رئیس نظام مهندسی معدن آذربایجان شرقی از عملیات خاتمه حفاری چاه کشاورزی واقع در روستای اسکندان- اسکو

تاریخ خبر: 1395/06/13
زمان خبر: 12:14
منبع: آب
تعداد بازدید: 2372

آقای دکترفریدون جعفری ریاست نظام مهندسی معدن آذربایجان شرقی روزدوشنبه مورخ 18/5/1395 از خاتمه عملیات حفاری وآماده بهره برداری یک حلقه چاه عمیق کشاورزی در روستای اسکندان از توابع شهرستان اسکو واقع درآذربایجان شرقی بازدید بعمل آوردند.

آقای دکترفریدون جعفری ریاست نظام مهندسی معدن آذربایجان شرقی روزدوشنبه مورخ 18/5/1395 از خاتمه عملیات حفاری وآماده بهره برداری یک حلقه چاه عمیق کشاورزی در روستای اسکندان از توابع شهرستان اسکو واقع درآذربایجان شرقی بازدید بعمل آوردند. این چاه با آبدهی حدود 50 لیتر بر ثانیه در تشکیلات زمین شناسی از نوع لاهار- توف و کنگلومرا ی نیمه متراکم درارتفاعات سهند به عمق 402 متر ازسطح دریا به جای چاه اولیه ( عمق چا ه 300 متر ) در روستای مذکور حفر گردیده است . چاه مزبور به همت ومشارکت جمعی از کشاورزان در این منطقه حفر شده که تعداد بهره برداران و مشارکت کنندگان درتامین هزینه حفر آن بالغ بر 65 نفرگزارش شده است. آقای دکترجعفری ریاست محترم نظام مهندسی معدن استان درخاتمه بازدید از موقعیت چاه محفوره اعلام داشتند این منطقه که درزمره ی یکی از فعال ترین مراکز اقتصادی با فعالیت های کشاورزی متکی به منابع آب زیر زمینی دراستان اشتهار دارند این واقعیت را آشکار می سازد که روند افزایش تعمیق چاهها روز به روز به کاهش منابع آبخوانها منجر شده و تداوم چنین وضعیتی ، تامین آب برای آینده ی حیات فعالیتهای اقتصادی منطقه را با خطر جدی مواجه خواهد نمود . ایشان با طرح این موضوع که مصرف بهینه منابع آب زیر زمینی از طریق تعامل بیش از پیش بین نهادهای متولی ، امری ضروری بشمار می رود انتقال وتوزیع منابع آب استخراج شده به شیوه های صحیح و اصولی را مورد تاکید قرار داده ودراین ارتباط تعامل و نقش سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و نظام مهندسی معدن را بسیار تعیین کننده ارزیابی نمودند.