نظر سنجی طرح تکریم ارباب رجوع

خواهشمند است جهت بررسی نحوه ارائه خدمات در این سازمان نظر خود را اعلام نمائید.

آیا از خدمات این سازمان رضایت دارید؟


عفو جریمه تاخیر در زمان تمدید پروانه اشتغال

تاریخ خبر: 1395/06/13
زمان خبر: 12:22
منبع: روابط عمومی
تعداد بازدید: 3113

به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند:الف: پروانه اشتغال اعضایی که وفق بند پ ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون فاقد اعتبار شناخته شده است در زمان تمدید هزینه آن بدون جریمه تأخیر محاسبه و دریافت گردد.

به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند:الف: پروانه اشتغال اعضایی که وفق بند پ ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون فاقد اعتبار شناخته شده است در زمان تمدید هزینه آن بدون جریمه تأخیر محاسبه و دریافت گردد.ب: حق عضویت معوقه اعضایی که تا پایان سال 1394 از خدمات سازمان برخوردار نبودند با 50 درصد بخشودگی محاسبه و دریافت گردد به استثنای افراد که مشمول بند الف می باشند.